Autorizație. Un singur cont pentru toate proiectele. - ACCOUNT.TOT.MD